Sor¬bitan Olivate

Sorbitanolivat er en blanding af fedtsyrerne fra olivenolie plus et dehydreret sukker kendt som sorbitol. Sorbitanolivat kan være syntetisk eller planteafledt. Den fungerer som en emulgator og et mildt rensemiddel. Sorbitan-afledte ingredienser anses for sikre til brug på huden. https://www.paulaschoice.com/ingredient-dictionary/ingredient-sorbitan-olivate.html?q=Sorbitan%20Olivate&fdid=ingredients