Fenoxietanol

Fenoxietanol är ett allmänt använt syntetiskt konserveringsmedel med globalt godkännande för användning i sköljnings- eller leave-on kosmetiska produkter i koncentrationer upp till 1%. Det används ofta i ännu lägre mängder, speciellt i kombination med andra konserveringsmedel.
Fenoxietanol är otroligt mångsidig eftersom det fungerar i en mängd olika formler och pH-intervall och erbjuder brett spektrum aktivitet mot många patogener. Det är både vatten- och oljelösligt och är kompatibelt med många andra konserveringsmedel som används i kosmetika. Forskning visar att jämfört med många andra konserveringsmedel är förekomsten av en sensibiliserad eller allergisk reaktion mot fenoxietanol som används i kosmetika sällsynt. Men sanningen är att alla konserveringsmedel, även de naturliga, medför en viss risk att sensibilisera huden, eftersom konserveringsmedel av alla slag är avsedda att döda svampar, bakterier och mögel, och det kan ha en negativ effekt på huden. https://www.paulaschoice.com/ingredient-dictionary/ingredient-phenoxyethanol.html?q=Phenoxyethanol&fdid=ingredients