C18-36 syraglykolestrar

"Glykol" hänvisar till tvåvärd alkohol som den alkoholiska komponenten i denna ingrediens (etylenglykol, propylenglykol, butylenglykol, pentylenglykol, hexylenglykol och andra).

"Ester" eller "estrar" avser en förestringsprodukt (kondensationsprodukt av alkohol och syra) eller en transförestringsprodukt erhållen genom direkt reaktion mellan alkoholer och fetter. Funktion(er) av denna ingrediens i kosmetiska produkter
HUDÅKOMMA
Håller huden i gott skick
HUDBEHANDLING - Mjukgörande
Mjukar upp och jämnar ut huden
YTAKTIVT - RENGÖRING
Ytaktivt medel för rengöring av hud, hår och/eller tänder
YTSAKTIVT - EMULISERANDE
Tillåter bildning av fint dispergerade blandningar av olja och vatten (emulsioner) https://cosmileeurope.eu/inci/detail/2236/c18-36-acid-glycol-ester/ https://www.glycol-ethers.eu/ vad -är-glykoletrar/